Vertrouwenspersoon scholengroep 23

De vertrouwenspersonen van de  scholengroep 23 zijn Mevrouw Inke Pesant en Mevrouw Annabel De Bie.

Zij kunnen rechtstreeks bereikt worden:

Via e-mail:      inke.pesant@sgr23-meetjesland.be

                     annabel.de.bie@sgr23-meetjesland.be

Via telefoon:   09 218 78 63 (inke)

                     09 218 78 52 (annabel)

           

Wanneer je meent het slachtoffer te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een collega, een lid van de hiërarchische lijn, je werkgever of een derde, dan kan je je richten tot de vertrouwenspersoon.

 

Haar taak bestaat erin op informele wijze raad en opvang te bieden aan personen  en eventueel een informele bemiddeling op te starten tussen de verschillende partijen.

 

Indien je dit wenst kan je ook de vertrouwenspersoon van je school consulteren. De gegevens van de vertrouwenspersoon van je school kan je terugvinden in de infobrochure en de leraarskamer van de school waar je tewerkgesteld bent.