Oproep kandidaatstelling: nieuwe Raad van Bestuur 2018

05/10/2017

Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

 

Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van GO! scholengroep 23 - Meetjesland.

 

De kandidaturen moeten, op straffe van onontvankelijkheid, in de vorm, volgens het model en binnen de gestelde termijn, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, aan de voorzitter van het kiesbureau worden bezorgd, vergezeld van een uittreksel uit de geboorteakte of een ander officieel document waaruit de meerderjarigheid op 1 april 2018 blijkt.

 

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is maandag, 23 oktober 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs (vóór 12 uur).

 

Het model voor kandidaatstelling is te verkrijgen op onderstaand adres:

Scholengroep 23 - Meetjesland
Beukenstraat 1
9900 Eeklo

09 378 60 01
sgr23@g-o.be

en in elke school van de scholengroep.

Deel op Facebook
Deel opTwitter
Please reload

Beukenstraat 1 | 9900 Eeklo | +32 9 378 60 01 | communicatie@sgr23.be

Ontwerp door Scholengroep Meetjesland