Protestantse Hervormingsdag bij KAZ

ZELZATE - De laatste vrijdag van oktober vierde Filip De Cavel, leerkracht Protestants-Evangelische Godsdienst (PEGO) bij het Gemeenschapsonderwijs, zijn twintigste jaar aldaar. Hij koppelde dit aan vijfhonderd jaar herdenking van de Reformatie.

Op de laatste dag van oktober vieren Protestanten 'Hervormingsdag'. De hervormer Maarten Luther richtte op de vooravond van Allerheiligen in 1517 een brief aan de aartsbisschop van Mainz inclusief zijn 95 stellingen tegen de misbruik van bepaalde praktijken door de toenmalige Rooms Katholieke Kerk.

Oud-leerlingen en diverse gasten genoten vorige vrijdag van een hapje en een drankje. Sterke en andere nostalgische verhalen werden opgerakeld en de gasten kregen onder andere een pas verschenen stripverhaal mee over het leven van Luther: ‘De klokkenluider van Wittenberg’ (2016). Het was op deze receptieavond precies 550 jaar geleden dat de bekende humanist, Desiderius Erasmus, het levenslicht zag. Luther en Erasmus, twee tijdsgenoten die beiden het vrije denken belichaamden in hun tijd.

Tot op de dag van vandaag mogen we van hen een belangrijke les leren, mooi verwoord door de inspecteur-adviseur van het PEGO, Dick Wursten: "Sluit je nooit op in je eigen gelijk, maar probeer altijd te blijven zoeken samen met anderen, vooral met diegenen met wie je het oneens bent. Anders is het feest gauw afgelopen”.