Over ons

GO! scholengroep Meetjesland is één van de 26 scholengroepen van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Aan het hoofd staat mevrouw Jenny De Potter (algemeen directeur), de raad van bestuur en het college van directeurs. 

 

 

Scholengroep 23 Meetjesland heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in regio Meetjesland en omvat 9 basisscholen waarvan 1 methodeschool en 1 buitengewoon kleuter en lager onderwijs en 6 secundaire scholen waarvan 1 buitengewoon secundair onderwijs, 1 internaat, 1 centrum voor volwassenonderwijs en 1 centrum voor leerlingenbegeleiding 

 

Jaarlijks volgen ongeveer 4000 leerlingen een opleiding aan een van onze instellingen, en dagelijks doen meer dan 700 personeelsleden hun best om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden.