Onze visie

Alle personeelsleden van scholengroep 23 Meetjesland zijn dragers van de maatschappelijke waarde van het Pedagogisch Project van het GO!.

 

Scholengroep 23 Meetjesland vindt het belangrijk om alle kinderen in een zorgzame, creatieve omgeving opvang te bieden en te laten opgroeien. Ongeacht hun geslacht, afkomst, aard, overtuiging of andere individuele persoonskenmerken biedt de scholengroep de kans om kwalitatief onderwijs te volgen in een omgeving die de waarden van het Pedagogisch Project GO! centraal stelt.

 

Dat geeft de leerlingen de mogelijkheid om zich te ontplooien tot jongvolwassenen die hun talenten en interesses ten volle ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor zullen ze in staat zijn om op een waarde(n)volle manier en met actief burgerschap om te gaan met de uitdagingen en kansen in de huidige en toekomstige maatschappij.

 

Om dat te realiseren zal scholengroep 23 een krachtig netwerk van sterke GO!-scholen uitbouwen in haar regio. Dat netwerk zorgt ervoor dat scholen en hun personeel ondersteuning krijgen, elkaar versterken en naar een hoger niveau tillen.

 

Hierbij is het belangrijk dat de lokale eigenheid van de diverse scholen wordt erkend en dat elke school maximaal kan inspelen op de eigen omgevingsfactoren.

 

Scholengroep 23 wil in haar scholen kwalitatieve, hedendaagse en open onderwijsomgeving creëren. Dat zal de scholengroep doen door haar scholen te ondersteunen in de uitbouw van een duurzame schoolinfrastructuur, de ontwikkeling van toekomstgerichte IT en de kritische implementatie van moderne onderwijsmethodieken.

 

Een krachtig overlegmodel doet de diverse actoren binnen scholengroep 23 -samen met externe partners- expertise uitwisselen en nadenken over de uitdagingen van de toekomst. De scholengroep voert dus een kwalitatief beleid dat een meerwaarde biedt voor alle instellingen.

Beukenstraat 1 | 9900 Eeklo | +32 9 378 60 01 | communicatie@sgr23.be

Ontwerp door Scholengroep Meetjesland