Internationalisering en projecten

GO! scholengroep 23 ‘Meetjesland’ zet sinds september 2015 in op internationalisering en projecten, als bijkomend middel voor het professionaliseren van personeelsleden en het versterken van scholen en teams. 

De kennis en expertise van partners in heel Europa komt hiermee binnen handbereik. Voor scholen en teams die ondermeer willen innoveren, hun visie verruimen, aan zelfreflectie doen, meer inspiratie willen opdoen om burgerzin of de zogenaamde 21st century skills in de praktijk te brengen, biedt Internationalisering talloze mogelijkheden. 

GO! Scholengroep 23 biedt zijn scholen de knowhow en de expertise aan en werkt hiervoor samen met de dienst GO! Internationalisering en met EPOS, het agentschap dat Erasmus+ vertegenwoordigt in Vlaanderen.

Scholengroep 23 Meetjesland wil zowel leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden, elk met zijn of haar eigen identiteit en cultuur, noden en doelstellingen, zowel inhoudelijk als via mobiliteiten betrekken in het internationaliseringsbeleid en –proces.

Een dergelijk solide, geïntegreerd en krachtdadig internationaliseringsbeleid draagt bij tot onze kerntaak als onderwijsorganisatie en onderschrijft de positie van Scholengroep 23 Meetjesland op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.

Contact: Filip.bisschop@sgr23.be

eu_flag_co_funded_pos_rgb_left.jpg