Welcome Back Students!.png

Verkiezingen Raden van Bestuur van de scholengroepen in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Oproep tot kandidaatstelling voor de rechtstreekse verkiezingen van zes meerderjarige, stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur van GO! Scholengroep 23 Meetjesland. Op 1 april 2022 stelt onze scholengroep een nieuwe Raad van Bestuur samen voor de komende vier jaar.

Kandideren kan door het kandideringsformulier KRVB1 ten laatste maandag 25 oktober 2021, samen met een motivatie aangetekend (post) of tegen ontvangstbewijs (kan ook via mail), te bezorgen aan de voorzitter van het kiesbureau van de scholengroep:

Mevr. Jenny De Potter

Algemeen directeur GO! scholengroep 23 Meetjesland

Beukenstraat 1

9900 Eeklo

E-mail: jenny.de.potter@sgr23.be

Meer informatie over het kiesreglement en andere nuttige formulieren vind je hier.